Bất động sản hàng hiệu Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Sau một thập kỷ tăng trưởng ở mức 170%, năm 2020 tiếp tục ghi nhận con số tăng trưởng kỷ lục của lĩnh vực này ...