Bộ trưởng Xây dựng: "Sẽ chủ động đối phó với diễn biến thị trường bất động sản"

Theo Bộ trưởng, thời gian gần đây, thị trường bất động sản có sự phục hồi tương đối tốt thể hiện qua số lượ ...

Bộ trưởng khuyên doanh nghiệp phải bám sát “tín hiệu” của thị trường bất động sản

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự định hướng, lãnh đạo đúng đắn, kịp thời ...

Bất động sản Việt Nam chứng tỏ sức hút với nhà đầu tư nước ngoài

Phát biểu tại Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018: “Việt Nam - Thế giới của cơ hội” diễn ra mới đ ...

Khẩn trương xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

Là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đưa ra tại báo c&aac ...

Lập cổng thông tin điện tử giám sát việc thực hiện quy hoạch

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà tại phiên Thảo luận về kết quả b&a ...