Đầu tư bất động sản kiểu "được ăn cả, ngã... bỏ cọc": Hành động làm hại nền kinh tế

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, trải qua 4 tháng đầu năm 2021 liên tụ ...