Những “nữ tướng” quyền lực đang chi phối thị trường bất động sản

Phạm Thị Vân Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TNR Holdings Với vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổn ...

Những bóng hồng "tài sắc vẹn toàn" trong lĩnh vực bất động sản

Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sovico Holdings Sinh năm 1970 tại Hà Nội, bà Th ...