Sớm hình thành cơ quan quản lý phát triển nhà ở cấp quốc gia

Ông Quang cho biết, tại Việt Nam, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà thương mại ngày c ...

Băn khoăn bảng giá đất mới

UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết định 06/2019/QĐ-UBND, sửa đổi bảng giá đất chính thức có ...