Thị trường

Yêu cầu Hà Nội sớm trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu

10/07/2014 00:00

Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô đưa ra tại Thông báo mới đây về tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Yêu cầu Hà Nội sớm trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu

Khẩn trương ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc toàn thành phố và các khu vực quan trọng. Trong tháng 7 này ban hành Quy chế quản lý kiến trúc công trình cao tầng khu vực nội đô. Đồng thời tập trung xây dựng và hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội; trong đó cần lưu ý xem xét, điều chỉnh các giai đoạn phát triển bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sớm nghiên cứu việc công bố rộng rãi và chi tiết các quy hoạch, quy chế đã được phê duyệt; tiến độ xây dựng và ban hành các quy hoạch, quy chế khác; các cơ quan đầu mối xử lý đối với từng loại công việc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện Đề án biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất, bệnh viện, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu giảm mật độ dân cư trong khu trung tâm theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.