Thị trường

Rà soát tình hình thực hiện các dự án nhà ở trên cả nước

06/06/2016 15:18

(DĐDN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở tại địa phương. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát tình hình thực hiện các dự án nhà ở trên cả nước

Sẽ rà soát tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở tại địa phương
Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở tại địa phương theo những nội dung chính sau:
Tình hình dự án xây dựng nhà ở đã có quyết định thu hồi đất để giao đất cho chủ đầu tư từ trước ngày 1/7/2014 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện quyết định thu hồi đất và người có đất bị thu hồi vẫn đang sử dụng, trong đó cần nêu: Số lượng dự án và diện tích đất đã có quyết định thu hồi để giao, cho thuê nhưng chưa thực hiện quyết định thu hồi: trong đó nêu rõ số lượng dự án và diện tích đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất (nếu có); nguyên nhân chưa thực hiện quyết định.
Tình hình sử dụng đất của các dự án xây dựng nhà ở đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở (đã có quyết định và bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư), trong đó cần nêu: Số lượng dự án, diện tích đất ở và số căn hộ đang được đầu tư xây dựng nhà ở, nhưng đã chậm tiến độ quá 24 tháng so với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư mà chưa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn; số dự án, diện tích đất đã quá 12 tháng chưa triển khai xây dựng theo dự án được duyệt; trong đó số lượng dự án và diện tích đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định giao, cho thuê đất; số lượng dự án và diện tích đất được giao xây dựng nhà ở để bán nhưng chủ đầu tư chỉ thực hiện phân lô, bán nền mà không xây dựng nhà ở, dẫn đến tình trạng đất đai bị bỏ hoang hóa; số lô đất và diện tích đã bán bị bỏ hoang hóa. Nguyên nhân chưa triển khai hoặc chậm tiến độ hoàn thành xây dựng…
Tình hình cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại các dự án đã hoàn thành xây dựng và đã bán nhà ở, trong đó cần nêu: số dự án và số căn hộ đã hoàn thành xây dựng; số dự án và số căn hộ đã bán cho người mua; số dự án và số căn hộ đã cấp Giấy chứng nhận; dự án và số căn hộ đã bán nhà ở nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận, tỷ lệ cấp giấy (%) so với số căn hộ đã bán. Nguyên nhân chậm cấp Giấy chứng nhận.
Trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai năm 2014, cần thực hiện rà soát để công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê, chưa cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quỹ đất được nhà nước giao, cho thuê tại các dự án khác nhưng chậm đưa đất vào sử dụng quá thời hạn quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai.
Tuệ Nhi
 

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.