Thị trường

Nhà xã hội: Giảm diện tích và thời gian chuyển nhượng

07/12/2012 00:00

Nhà xã hội: Giảm diện tích và thời gian chuyển nhượng

Bộ Xây dựng đề xuất chuyển nhượng nhà xã hội sau 5 năm và giảm diện tích tối thiểu xuống 25m2

Đây là nội dung nổi bật trong dự thảo Nghị định về quản lý và phát triển nhà ở xã hội vừa được Bộ Xây dựng lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính Phủ phê duyệt.

Theo dự thảo này, người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép cho thuê lại, thế chấp, không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước, hoặc chủ đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn đề xuất xin giảm diện tích tối thiểu của nhà ở xã hội xuống còn 25m2, thay vì 30m2 trở lên như quy định hiện hành.

Cụ thể, trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì dự thảo được sửa đổi, bổ sung theo nguyên tắc tại các đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II thì phải là nhà chung cư; không khống chế số tầng; tiêu chuẩn thiết kế diện tích sàn mỗi căn hộ chung cư tối thiểu là 25m2, tối đa không quá 70m2.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đầu tư loại căn hộ thuộc nhà ở xã hội có diện tích đến 90m2 và xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở một tầng nhiều gian tại các đô thị loại 4, loại 5 và khu vực ngoài đô thị, thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Việc giảm tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội tối thiểu so với quy định hiện hành, đồng thời quy định không được thiết kế tầng hầm là cần thiết nhằm giảm chi phí nhà ở cho các đối tượng thuộc diện thu nhập thấp và người nghèo.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đầu tư loại căn hộ thuộc nhà ở xã hội có diện tích đến 90m2 và xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở một tầng nhiều gian tại các đô thị loại 4, loại 5 và khu vực ngoài đô thị, thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tính đủ các chi phí để thu hồi vốn, kể cả lãi vay và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư.

Nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội được trích từ 30% nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn, ngân sách địa phương hỗ trợ hằng năm theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, công trái nhà ở; vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách Trung ương; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ODA…

Hà Hằng

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.