Thị trường

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

25/06/2014 00:00

(DĐDN) -UBND Hà Nội vừa có quyết định ứng vốn giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2014-2015.

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

Dự án đường trên cao vành đai 2 là 1/37 công trình trọng điểm của Hà Nội

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định ứng trước 700 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố để tạo nguồn vốn GPMB các dự án, công trình trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2014-2015 theo phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cơ chế cấp phát vốn giải phóng mặt bằng theo quy định của UBND thành phố.

UBND thành phố giao các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt; xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện các hạng mục bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của nhà nước và thành phố.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội được giao hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân, thanh toán các dự án theo quy định; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trình UBND thành phố giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ phê duyệt; thanh quyết toán dự án, công trình đúng quy định của pháp luật và thành phố.

Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố hoàn ứng Quỹ dự trữ tài chính thành phố từ nguồn huy động phát hành trái phiếu xây dựng thủ đô giai đoạn 2014 – 2015 trong năm 2014 theo quy định.

Thu Hiền

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.