Thị trường

Hà Nội: Điều chỉnh tăng diện tích đất ở quận Hà Đông

10/11/2014 00:00

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định điều chỉnh diện tích đất và bổ sung thêm danh mục vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) đã được phê duyệt ngày 12/6/2014 của quận Hà Đông.

Hà Nội: Điều chỉnh tăng diện tích đất ở quận Hà Đông

Theo Quyết định này, diện tích đất ở đô thị được điều chỉnh tăng từ 1885,19 ha lên 1887,15 ha trong năm 2014, và từ 1881,90 ha tăng lên 1883,86 ha trong năm 2015. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh lại được điều chỉnh giảm từ 263,55 ha xuống 261,59 ha trong năm 2014, và giảm từ 263,18 ha xuống còn 261,22 ha trong năm 2015.

Theo kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Hà Đông, quận có tổng diện tích là 4833,66 ha. Trong kỳ kế hoạch 5 năm này, quận sẽ chuyển hơn 727 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, trong đó, đất trồng lúa bị chuyển gần 522 ha.

Minh Thanh

Theo kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Hà Đông, quận có tổng diện tích là 4833,66 ha. Trong kỳ kế hoạch 5 năm này, quận sẽ chuyển hơn 727 ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, trong đó, đất trồng lúa bị chuyển gần 522 ha.

Minh Thanh

Siết cao ốc tại trung tâm TP.HCM: Cơ hội cho các chủ đầu tư

Siết cao ốc tại trung tâm TP.HCM: Cơ hội cho các chủ đầu tư

TP.HCM vừa thông qua chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025, trong đó nêu rõ không cấp phép xây dựng thêm nhà ở cao tầng khu trung tâm (quận 1 và 3).

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.