Thị trường

Chính phủ ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất của 7 tỉnh

12/02/2013 00:00

Chính phủ ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất của 7 tỉnh

Với 485.941 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn sẽ có khoảng 425.010 ha đất nông nghiệp; 27.221 ha đất nông nghiệp; 33.710 ha đất chưa sử dụng. Trong cả thời kỳ 2011 – 2020 sẽ đưa 16.301 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp; 762 ha sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp,…

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết quy hoạch đến năm 2020 có 445.226 ha đất nông nghiệp; 130.510 ha đất phi nông nghiệp,… Phấn đấu chuyển 22.981 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp; chuyển 8.841 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, khu công nghiệp, phát triển hạ tầng,…

Còn theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) tỉnh Lai Châu thì đến năm 2020 tỉnh có 633.115 ha đất nông nghiệp. Bao gồm: 348.766 ha đất rừng phòng hộ; 81.452 ha đất rừng sản xuất và 41.300 ha đất rừng đặc dụng. Nghị quyết cũng phấn đấu trong thời gian 10 năm tới sẽ đưa 152.871 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

Với tỉnh Bến Tre, trong tổng số 236.062 ha diện tích tự nhiên, Nghị quyết quy hoạch đến năm 2020 có 173.653 ha đất nông nghiệp. Trong đó có 33.000 ha đất trồng lúa; 81.575 ha đất trồng cây lâu năm; 45.000 ha đất nuôi trồng thủy sản,…

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.