Thị trường

Cần quy định lại đối tượng hưởng chế độ nhà công vụ

19/06/2014 00:00

Tiếp tục Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIII, sáng 18/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 Chương với 179 Điều.

Cần quy định lại đối tượng hưởng chế độ nhà công vụ

Qua 8 năm thi hành, Luật Nhà ở năm 2005 và các văn bản hướng dẫn đã cơ bản góp phần quan trọng trong việc phát triển thị trường nhà ở của Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Bên cạnh những mặt được, quá trình thi hành Luật Nhà ở cũng đã phát sinh một số bất cập cần phải sửa đổi.


Việc sử dụng nhà công vụ còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng sử dụng nhà công vụ không đúng đối tượng, sai mục đích

Sử dụng nhà công vụ còn nhiều bất cập

Tại hội trường, các đại biểu cho rằng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đã khắc phục được hạn chế của Luật hiện hành, nhất là tình trạng phát triển nhà ở tràn lan, không có kế hoạch, không theo quy hoạch, làm mất cân đối nhu cầu về nhà ở, thiếu nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, người nghèo còn khó khăn về nhà ở nhưng lại dư thừa nhà ở cao cấp. Việc quản lý nhà chung cư, nhà ở công vụ còn nhiều bất cập, chưa có chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở.

Các đại biểu đều tán thành về sự cần thiết phải ban hành Luật Nhà ở (sửa đổi). Tuy nhiên các đại biểu cũng đã cho ý kiến về một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi và tính đồng bộ thống nhất của cả hệ thống pháp luật. Trong đó, các đại biểu đề nghị xem lại một số quy định để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản mà tới đây Quốc hội sẽ xem xét thông qua. Nhất là những vấn đề về thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, thời điểm chuyển quyền sở hữu.

Cho ý kiến vào dự thảo luật, Đại biểu Đinh Thị Mai Lan (Cao Bằng) cho rằng, dự thảo luật lần này mới chỉ dừng lại ở việc khắc phục những hạn chế mang tính tình huống, thủ tục trong luật hiện hành mà chưa quan tâm đến việc cải thiện diện mạo cho cảnh quan từ đô thị đến nông thôn. Đã đến lúc cần có một cuộc thay đổi mạnh mẽ, tổng thể và nhất quán hơn về chính sách nhà ở.

“Để làm được điều này, trước hết phải xác định được trong luật những mục tiêu ưu tiên. Ưu tiên phát triển loại hình nhà ở chủ đạo là các khu dân cư tập trung, chung cư, hạn chế dần việc xây dựng nhà ở cá nhân, đặc biệt là nhà tự phát” – Đại biểu Mai Lan nhấn mạnh.

Liên quan đến việc sử dụng nhà công vụ còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng sử dụng nhà công vụ không đúng đối tượng, sai mục đích, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, tại sao chúng ta không tiếp cận vấn đề phát triển nhà công vụ nhằm hướng tới mọi đối tượng thực hiện công vụ, thay vì chỉ phục vụ cho một số đối tượng nhất định.

Trường hợp ngân sách chưa đáp ứng được vấn đề đó, Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chỉ nên quy định đối tượng được hưởng chế độ nhà công vụ là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được bổ trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh và lực lượng vũ trang được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh. Các đối tượng còn lại nghiên cứu theo hướng khoán đưa vào tiền lương, để họ tự chủ hoàn toàn về nhà ở.

“Ngoài ra cũng không nên duy trì một cơ quan quản lý về nhà ở công vụ vừa tiết kiệm chi phí, vừa chấm dứt tình trạng biến tướng nhà công vụ chuyển thành nhà cá nhân”
– Đại biểu Vinh nhấn mạnh.

Cần cơ chế ưu đãi

Liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (tỉnh Lạng Sơn), Trần Du Lịch (TP.HCM) và Trương Văn Vở (tỉnh Đồng Nai) tán thành với chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê nhằm giảm áp lực về giá bán trên thị trường, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở hợp pháp của người dân. Tuy nhiên các đại biểu đề nghị dự Luật cần có cơ chế ưu đãi về đất đai, về thuế, về tín dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho thuê, gắn với việc quy định rõ hình thức, thời hạn thuê nhà ở xã hội phù hợp với từng đối tượng.

Cũng liên quan đến nhà ở xã hội, đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) phân tích, dự thảo Luật đã dành một chương riêng với những nội dung quy định khá cụ thể đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, về nguyên tắc thực hiện và các chính sách để phát triển nhà ở xã hội. “Do Luật Nhà ở hiện hành chưa quy định cụ thể về việc phát triển nhà ở xã hội nên một số địa phương đã vận dụng một số cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp, người khó khăn có cơ hội về nhà ở nên đã xảy ra nhiều quan điểm khác nhau, không thống nhất, dẫn đến một số địa phương bị xử lý sai phạm. Dự thảo luật sẽ khắc phục được vấn đề này với những quy định chặt chẽ, chính sách minh bạch, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi, tham nhũng đối với thị trường nhà ở và bất động sản” – Theo đại biểu Hồ Thị Thủy.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về một số nội dung như: Quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài; chính sách phát triển nhà ở; chính sách tài chính cho phát triển nhà ở; thời hạn sử dụng nhà ở chung cư; thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai…

Dự kiến, Dự thảo Luật này sẽ được hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua vào cuối năm nay.

Linh Vân

Tại hội trường, các đại biểu cho rằng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đã khắc phục được hạn chế của Luật hiện hành, nhất là tình trạng phát triển nhà ở tràn lan, không có kế hoạch, không theo quy hoạch, làm mất cân đối nhu cầu về nhà ở, thiếu nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, người nghèo còn khó khăn về nhà ở nhưng lại dư thừa nhà ở cao cấp. Việc quản lý nhà chung cư, nhà ở công vụ còn nhiều bất cập, chưa có chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở.

Các đại biểu đều tán thành về sự cần thiết phải ban hành Luật Nhà ở (sửa đổi). Tuy nhiên các đại biểu cũng đã cho ý kiến về một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi và tính đồng bộ thống nhất của cả hệ thống pháp luật. Trong đó, các đại biểu đề nghị xem lại một số quy định để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản mà tới đây Quốc hội sẽ xem xét thông qua. Nhất là những vấn đề về thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, thời điểm chuyển quyền sở hữu.

Cho ý kiến vào dự thảo luật, Đại biểu Đinh Thị Mai Lan (Cao Bằng) cho rằng, dự thảo luật lần này mới chỉ dừng lại ở việc khắc phục những hạn chế mang tính tình huống, thủ tục trong luật hiện hành mà chưa quan tâm đến việc cải thiện diện mạo cho cảnh quan từ đô thị đến nông thôn. Đã đến lúc cần có một cuộc thay đổi mạnh mẽ, tổng thể và nhất quán hơn về chính sách nhà ở.

“Để làm được điều này, trước hết phải xác định được trong luật những mục tiêu ưu tiên. Ưu tiên phát triển loại hình nhà ở chủ đạo là các khu dân cư tập trung, chung cư, hạn chế dần việc xây dựng nhà ở cá nhân, đặc biệt là nhà tự phát” – Đại biểu Mai Lan nhấn mạnh.

Liên quan đến việc sử dụng nhà công vụ còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng sử dụng nhà công vụ không đúng đối tượng, sai mục đích, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, tại sao chúng ta không tiếp cận vấn đề phát triển nhà công vụ nhằm hướng tới mọi đối tượng thực hiện công vụ, thay vì chỉ phục vụ cho một số đối tượng nhất định.

Trường hợp ngân sách chưa đáp ứng được vấn đề đó, Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chỉ nên quy định đối tượng được hưởng chế độ nhà công vụ là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được bổ trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh và lực lượng vũ trang được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh. Các đối tượng còn lại nghiên cứu theo hướng khoán đưa vào tiền lương, để họ tự chủ hoàn toàn về nhà ở.

“Ngoài ra cũng không nên duy trì một cơ quan quản lý về nhà ở công vụ vừa tiết kiệm chi phí, vừa chấm dứt tình trạng biến tướng nhà công vụ chuyển thành nhà cá nhân”
– Đại biểu Vinh nhấn mạnh.

Cần cơ chế ưu đãi

Liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (tỉnh Lạng Sơn), Trần Du Lịch (TP.HCM) và Trương Văn Vở (tỉnh Đồng Nai) tán thành với chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê nhằm giảm áp lực về giá bán trên thị trường, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở hợp pháp của người dân. Tuy nhiên các đại biểu đề nghị dự Luật cần có cơ chế ưu đãi về đất đai, về thuế, về tín dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho thuê, gắn với việc quy định rõ hình thức, thời hạn thuê nhà ở xã hội phù hợp với từng đối tượng.

Cũng liên quan đến nhà ở xã hội, đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) phân tích, dự thảo Luật đã dành một chương riêng với những nội dung quy định khá cụ thể đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, về nguyên tắc thực hiện và các chính sách để phát triển nhà ở xã hội. “Do Luật Nhà ở hiện hành chưa quy định cụ thể về việc phát triển nhà ở xã hội nên một số địa phương đã vận dụng một số cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp, người khó khăn có cơ hội về nhà ở nên đã xảy ra nhiều quan điểm khác nhau, không thống nhất, dẫn đến một số địa phương bị xử lý sai phạm. Dự thảo luật sẽ khắc phục được vấn đề này với những quy định chặt chẽ, chính sách minh bạch, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi, tham nhũng đối với thị trường nhà ở và bất động sản” – Theo đại biểu Hồ Thị Thủy.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về một số nội dung như: Quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài; chính sách phát triển nhà ở; chính sách tài chính cho phát triển nhà ở; thời hạn sử dụng nhà ở chung cư; thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai…

Dự kiến, Dự thảo Luật này sẽ được hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua vào cuối năm nay.

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Ấn Độ xây 10 triệu nhà thông minh giá rẻ cho người dân

Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp hơn 10 triệu nhà giá rẻ được trang bị các tính năng thông minh cho người dân vào tháng 12 tới.