Thị trường

Bất động sản Nam Đà Nẵng “sốt” vì sao?

24/04/2017 20:13

Sở hữu hàng loạt lợi thế về vị trí, quy hoạch, khung giá, chất lượng sản phẩm cùng triển vọng sinh lời lớn, thị trường bất động sản phía Nam Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư.

Bất động sản Nam Đà Nẵng “sốt” vì sao?